Overview

AVIVA este prezentă în România de peste 20 de ani, activând cu success în industria mobilei si având în momentul de față peste 2000 de angajați. Având clienți importanti in industria mobilei, Aviva este o companie care poate oferi siguranță angajaților ei, și totodată posibilitați de a învața si avansa in carieră.

Required Skills

 • Cunoştinte şi experienţă în întreţinerea de rutină a uneltelor şi maşinilor de bază;
 • Experiență anterioară în domeniul de producție reprezintă un avantaj;
 • Este un plus daca cunoaște modul de programare şi funcţionare a utilajelor cu comandă numerică CNC, strungurilor, echipamentelor, sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor utilizate
 • Deprinderi precum analiză și atenție la detalii, capacitatea de a sesiza defecte.
 • Spirit de lucru în echipă, îndemânare, precizie, rigurozitate, perseverență
 • Folosirea terminologiei de specialitate și deținerea abilităților fizice necesare îndeplinirii atribuțiilor.

Responsabilities and Duties

 • Aprovizionează locul de muncă cu materiale, semifabricate, SDV-uri in conformitate cu tehnologia de fabricatie
 • Asigură funcţionarea maşinilor-unelte cu comandă numerică (MUCN)
 • Studiaza comanda, pregăteşte maşina-unealtă cu comandă numerică pentru executarea lucrării
 • Prelucrează piesele utilizând MUCN
 • Verifică vizual integritatea pieselor executate, starea şi aspectul suprafeţelor prelucrate
 • Raportează și consemnează eventualele neconcordanţe-neconformităţi de ordin calitativ sau de timp de preluare-prelucrare-predare.
 • Urmăreaște permanent aplicarea parametrilor de calitate impuşi prin procedurile specifice sau prin instrucţiunile tehnologice
 • Depozitează şi expediază piesele prelucrate